HUMAN RESOURCES

Mensen vormen binnen een organisatie geen kostenpost, maar zijn activa. Een beter gebruik van de mogelijkheden van de medewerkers leidt tot betere prestaties van de organisatie. Bij Caring is sprake van een langetermijnvisie op personeelsbeleid. Personeelsinstrumenten moeten geïntegreerd worden toegepast. Werving en selectie, personeelsplanning, het opstellen van functieprofielen met bijbehorende competenties en opleidingsplannen staan in directe relatie tot elkaar. Strategisch beleid van de organisatie en personeelsbeleid beïnvloeden elkaar.

Caring staat voor het systematisch managen van personeel in een flexibele, open organisatie met oog voor veranderingen, op zodanig motiverende en op de organisatie afgestemde wijze, dat het personeel zo veel mogelijk toegerust wordt met bagage waarmee zij hun werk vorm en inhoud kunnen geven, zonder dat veelvuldige inmenging van een leidinggevende is vereist.

Caring Fieldmarketing neemt dit hele traject voor u uit handen, totale ontzorging!
Profiteer nu van onze jarenlange ervaring op het gebied van Human Resources en neem contact met ons op!

Caring zegt niet voor niets: “Shoppers and sales; Our business!”

Informatie aanvragen: bel +31 (0)343 595900 of mail naar hr@caring.nl

Human Resources: benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?